นโยบายความเป็นส่วนตัว

back

1. คำนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีการที่ KAKAO ENTERTAINMENT CORP. (“KAKAO ENTERTAINMENT”, “เรา”, หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะถูกนำไปใช้กับการใช้ (โทรศัพท์มือถือ/ออนไลน์) แพลตฟอร์มเว็บตูนและเว็บโนเวล (“แพลตฟอร์ม”) คอนเทนต์ และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ KAKAO WEBTOON (ต่อไปเรียกว่า “บริการ”) ของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)

โปรดทราบว่าข้อตกลงการใช้บริการของเราถูกนำไปใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากคุณเข้าถึงและใช้ "บริการ" ของเรา จะถือว่าคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ดังนั้น โปรดสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อนใช้ “บริการ” ของเรา

หากไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้ “บริการ” ได้

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร?

เราและ "ผู้ให้บริการ" (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ของเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก(หรือผู้ใช้บริการ)ได้โดยตรงผ่าน "บริการ"

ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ทำกิจกรรมต่อไปนี้:

(ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิธีการเก็บรวบรวมอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ให้บริการ)

เมื่อคุณสร้างบัญชีของ "แพลตฟอร์ม";

เมื่อคุณสมัครหรือเชื่อมต่อกับบัญชี KAKAO WEBTOON โดยใช้บัญชีบริการเครือข่ายสังคม (“SNS”) อย่างเช่น Facebook, Google, หรือ Twitter;

เมื่อคุณสมัครหรือเชื่อมต่อกับบัญชี KAKAO WEBTOON โดยใช้ “Apple ID”;

เมื่อคุณเข้าถึง "บริการ";

เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้นผ่าน "บริการ";

เมื่อคุณเข้าร่วมการสำรวจที่เราจัดขึ้นผ่าน "บริการ";

เมื่อคุณทำการซื้อผ่าน "แพลตฟอร์ม"; หรือ

เมื่อคุณติดต่อเราผ่านช่องทางที่เราจัดให้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ระบุตัวตนของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) หรือที่สามารถเชื่อมโยงถึงสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ได้อย่างสมเหตุสมผล

4. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง?

A. ข้อมูลที่สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) มอบให้โดยตรง

เมื่อคุณสร้างบัญชี KAKAO WEBTOON คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือ), ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address), และบัญชีโซเชียลมีเดีย (SNS account ID), สินค้า หรือ บริการ ที่ทำการซื้อ

KAKAO WEBTOON ไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทางออนไลน์ การทำธุรกรรมการชำระเงินดำเนินการผ่านทางบริษัทประมวลผลการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามจากภายนอก เช่น Paymentwall และ Xsolla

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Paymentwall

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Xsolla

B. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เมื่อสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) เข้าถึงหรือใช้ “บริการ” ("ข้อมูลการใช้บริการ") "ข้อมูลการใช้บริการ" อาจรวมถึงตัวระบุอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการ (OS), รุ่นฮาร์ดแวร์, การตั้งค่าอุปกรณ์, รุ่นอุปกรณ์, ที่อยู่ IP, ประวัติการเข้าถึง, ข้อมูลประเทศ, ภาษา, เบราว์เซอร์, ข้อมูลตำแหน่งทางกายภาพ, และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ "บริการ"

วิธีการที่อาจนำไปใช้ในการเก็บรวบรวม “ข้อมูลการใช้บริการ” ใน “บริการ” มีดังต่อไปนี้:

ข้อมูลล็อก (Log information) : ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ "บริการ" ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในล็อกไฟล์ (Log file)

เทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technology): ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ "บริการ" หรือปฏิสัมพันธ์กับอีเมล (ต่อไปนี้เรียกว่า "เทคโนโลยีการติดตาม") ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการค้นหาและการใช้ที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้(Cookies), เว็บบีคอน(Web beacons), วิธีการติดตามในแอป, และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

คุกกี้(Cookies)

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อให้ “บริการ” ที่กำหนดเองสำหรับทั้งสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) และผู้ไม่เป็นสมาชิก โดยเข้าใจความสนใจและความชอบผ่านการวิเคราะห์ความถี่ของการเข้าถึงและเวลาการเข้าถึง คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้ แต่บริการบางส่วนอาจทำงานไม่ถูกต้อง สำหรับวิธีการที่เราใช้คุกกี้ โปรดดู นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บบีคอน (Web Beacon, "Tracking Pixel")

เว็บบีคอนเป็นรูปภาพกราฟิกขนาดเล็กที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแท็ก (Internet tag) หรือเคลียร์จีไอเอฟ (Clear GIF) ที่รวมอยู่ในเว็บเพจ (Web page) หรืออีเมล(Email) เว็บบีคอนอาจใช้เพื่อนับจำนวนผู้เข้าถึงบริการ เพื่อตรวจสอบว่าสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ค้นหาบริการอย่างไร และเพื่อนับจำนวนการดูคอนเทนต์

การสืบค้นภายในแอปฯ (In-app Tracking Methods)

มีวิธีการติดตามที่หลากหลายที่อาจรวมอยู่ในแพลตฟอร์มของเราและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม วิธีการติดตามเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ซึ่งแตกต่างจากคุกกี้ บางส่วนใช้ตัวระบุอุปกรณ์หรือตัวระบุประเภทอื่น ๆ เช่น "ADID" เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ของแอปพลิเคชันเฉพาะหรือระหว่างแอปพลิเคชั่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

C. ข้อมูลจากแหล่งที่มาอื่น

ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) จากแหล่งที่มาอื่นๆ รวมถึง "ผู้ให้บริการ" และบุคคลที่สาม นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ส่งถึงเราเมื่อคุณลงทะเบียนหรือเชื่อมต่อบัญชี "บริการ" ของเรากับบัญชี "ผู้ให้บริการ" รายอื่น (เช่น Apple) หรือ โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Google, LINE, Twitter).

ชื่อของโซเชียลมีเดีย หรือผู้ให้บริการรายอื่น

ที่อยู่ URL ของภาพโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้บริการ ที่อยู่อีเมล หรือบัญชีของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ที่สร้างขึ้นโดย โซเชียลมีเดีย หรือผู้ให้บริการรายอื่น (ที่อยู่ URL ของภาพโปรไฟล์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก (หรือสมาชิก) จะถูกลบหลังจากถูกส่งไปยัง KAKAO)

D. ข้อมูลที่ไม่บ่งบอกความเป็นส่วนบุคคล (De-identified)

ข้อมูลที่ "ไม่บ่งบอก" ความเป็นส่วนบุคคล จะไม่สามารถได้รับการคุ้มครองจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราและ “บริษัทสนับสนุน” ของเรา (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) สามารถถือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้โดยไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายกับสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ตราบใดที่ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามไว้

5. เราจะทำอะไรกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้?

เราเก็บรวบรวม, ใช้, ประมวลผล, แบ่งปัน, หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อให้บริการตามความสัมพันธ์ทางสัญญากับสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)

เพื่อให้บริการ ดำเนินการ และบำรุงรักษา "แพลตฟอร์ม" และ "บริการ";

เพื่อบ่งบอก, ดำเนินการ, และประมวลผลตัวระบุของผู้ใช้บริการสำหรับบริการสมาชิก รวมถึงบัญชี KAKAO WEBTOON ของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ);

เพื่อบ่งบอก ดำเนินการ และประมวลผลการซื้อ การทำธุรกรรม และการคืนเงินของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ);

เพื่อช่วยให้คุณลงทะเบียนบริการของเรา;

เพื่อดำเนินการ "แพลตฟอร์ม" และวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ);

เพื่อให้บริการที่กำหนดเอง;

เพื่อเสนอและปฏิบัติประชาสัมพันธ์และกิจกรรม;

เพื่อแก้ปัญหา;

เพื่อติดตามและวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของ "บริการ";

เพื่อเพิ่มการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของระบบรักษาความปลอดภัย;

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินงานสำหรับ "บริการ" ที่ดียิ่งขึ้น;

เพื่อให้สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) สามารถจัดการบัญชี KAKAO WEBTOON; หรือ/และ

เพื่อดำเนินงานที่จำเป็นในการให้ “บริการ” อื่น ๆ

เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service), นโยบายความเป็นส่วนตัว (รวมถึงภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง), และข้อตกลงกับบุคคลที่สาม

เพื่อตรวจจับ ป้องกัน ตรวจสอบ และรายงานการละเมิด การใช้งานที่ผิดกฎหมาย การใช้ในทางมิชอบ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่น่าสงสัยต่อ “บริการ” และสัญญาอื่น ๆ

เพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร การปรึกษาด้านกฎหมาย และการดำเนินการระงับข้อพิพาท)

เพื่อเก็บประวัติการระงับข้อพิพาท;

เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และทรัพย์สินของเราและของ “ผู้ให้บริการ” ของเรา; และ/หรือ

เพื่อดำเนินการนโยบายและสัญญาอื่น ๆ

เพื่อบังคับใช้สัญญากับนโยบายอื่น ๆ

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวนโยบายที่กำหนดโดยหน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรา;

เพื่อเรา, ผู้ให้บริการของเรา, หรือสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) สนับสนุนการสืบสวนคดีอาญาตามหมายจับ คำสั่งศาล และกระบวนการทางกฎหมายที่มีความรับผิดชอบทางกฎหมาย; และ/หรือ

เพื่อสนับสนุนการร้องขอของรัฐบาล และ/หรือ หน่วยงานสืบสวนที่ตั้งอยู่ภายใน/ภายนอกประเทศที่สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) อาศัยอยู่

เพื่อดำเนินการบริการลูกค้า

เพื่อสนับสนุนคำถามและข้อร้องเรียนที่ได้รับจากสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) หรือตัวแทนของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) (หรือถือว่าได้รับจากคุณ)และเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ);

เพื่อแจ้งข้อมูลด้านการบริหารหรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "บริการ" และติดต่อสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) หากจำเป็น; และ/หรือ

เพื่อดำเนินการบริการและบริการลูกค้าอื่น ๆ

เพื่อส่งเสริมบริการ งานกิจกรรม และผลิตภัณฑ์

เพื่อส่งการสื่อสารที่หลากหลายสำหรับเป็นวัตถุประสงค์ในการตลาดและโปรโมชั่น; และ/หรือ

เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นและการตลาดที่ตรงเป้าหมาย

เราสามารถใช้และประมวลผลข้อมูลของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)ได้ เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ในกรณีที่วัตถุประสงค์ดังกล่าวถูกเปิดเผยก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม; และ/หรือ

ในกรณีที่ได้รับความยินยอมในการรวบรวม/ใช้/ประมวลผล/เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม

6. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งปัน เปิดเผย และให้กับใครและเมื่อไร?

โดยหลักการแล้ว เราไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทภายนอก แต่เราสามารถแบ่งปันและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) แก่ตัวแทนจำหน่าย, ซัพพลายเออร์, ที่ปรึกษา ("บริษัทสนับสนุน") ของ KAKAO WEBTOON และบริษัทที่ให้บริการในนามของ KAKAO WEBTOON ("ผู้ให้บริการ") ในกรณีต่อไปนี้:

เมื่อเราได้รับความยินยอม:

เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทภายนอก โดยได้รับความยินยอมหรือคำแนะนำจากสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)

เมื่อจัดบริการดังต่อไปนี้กับผู้ให้บริการ (รวมถึงบริษัทในเครือ):

การเรียกเก็บและการชำระเงิน;

การเก็บและพัฒนาข้อมูล; และ/หรือ

การบริการทางการบริหารและของบุคคลที่สามที่จำเป็นสำหรับการให้ "บริการ"

บริษัทในเครือ, บริษัทกลุ่ม, และ/หรือบริษัทลูกที่ดูแลกิจการดังต่อไปนี้ในนามของเรา:

คอนเทนต์และประสบการณ์ที่กำหนดเอง; และ/หรือ

โปรโมชันและกิจกรรมสำหรับสินค้าและบริการของเราหรือบุคคลที่สาม

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บุคคลที่สามที่เหมาะสมตามภูมิหลังทางกฎหมาย:

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางกฎหมายและธุรกิจของเราโดยถือว่าจำเป็นตามดุลยพินิจอย่างเต็มที่ของเรา หรือเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่สงสัยว่าเป็นอาชญากรรม การฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การปรับโครงสร้างองค์กร

เราสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเจรจาหรือทำการซื้อขายทางธุรกิจเพื่อขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา การทำธุรกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการควบรวมกิจการ, การหาเงินทุน, การซื้อกิจการ หรือการทำธุรกรรมหรือกระบวนการล้มละลายใด ๆ

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราไม่ขาย แลก หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมทางออนไลน์ (หรือมือถือ) โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)

7. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราสามารถประมวลผลและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ในขณะที่สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ใช้ "แพลตฟอร์ม" ของเรา (สำหรับบัญชีที่ไม่ถูกลบหรือปิดใช้งาน แต่เปิดใช้งานอยู่)

ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ สัญญา หรือภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง; และ/หรือ

เฉพาะช่วงเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

8. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบเมื่อไรและอย่างไร

เราจะลบและ/หรือระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาหรือบริหารจัดการโดยทันที (1)ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป; และ(2)ในกรณีที่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

หากต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะลบข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บและจัดการจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แต่ข้อมูลบางอย่างที่คุณได้แชร์กับผู้ใช้บริการคนอื่นใน “แพลตฟอร์ม” อาจยังคงปรากฏต่อไปได้หลังจากที่ปิดบัญชีของคุณ เช่น คอมเมนต์, การโพสต์กระทู้, ประวัติการสื่อสาร, และข้อมูลเฉพาะที่ส่งแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อ KAKAO WEBTOON ทาง cs.th@kakaoent.com และเราอาจช่วยให้คุณสามารถลบเนื้อหาดังกล่าวทันเวลาทุกที่และในระดับที่กฎหมายกำหนดไว้ตามการวินิจฉัยอย่างเดียวและมีเหตุผลของ KAKAO WEBTOON

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

KAKAO WEBTOON มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ดังนั้นเราจึงพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตและ "บริการ" ของเรา

เราไม่ได้เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ แบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 10 ปี (ต่อไปเรียกว่า “ผู้เยาว์”) โดยเจตนา ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของเรา นอกจากนี้เราจะลบข้อมูลใด ๆ ที่ผู้เยาว์ให้เราในระบบของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา แต่ว่าหากจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ เราจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายควรดูแลผู้เยาว์เมื่อเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์(มือถือ)

10. ข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

เราไม่ได้จงใจรวบรวม ประมวลผล ใช้ แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทุพพลภาพหรือบุคคลที่เทียบเท่ากับบุคคลทุพพลภาพ (“คนไร้ความสามารถ”) หากมีข้อจำกัดในการตกลงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยตรงด้วยเจตจำนงเสรีของคุณ โปรดขอให้ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณติดต่อเราและขอความช่วยเหลือทางเรา

หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคนที่ไร้ความสามารถ คุณสามารถร้องขอการใช้สิทธิ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของผู้ไร้ความสามารถ

11. เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศได้ไหม?

ขณะใช้ "บริการ" ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอน เก็บ และประมวลผลไปยังต่าง/ในประเทศจากประเทศที่อยู่อาศัยของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ข้อมูลที่สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ให้มา ถูกเก็บไว้ในโครงสร้างระบบไอที (IT infrastructure) ที่ตั้งอยู่ใน AWS ภูมิภาคสิงคโปร์ และโอนไปยังสาธารณรัฐเกาหลี (“เกาหลี”) เราพยายามดำเนินการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ทางกายภาพ และทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของสมาชิก (ผู้ใช้บริการ)และเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสัญญากับเราและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

12. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดบ้างในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) อย่างจริงจัง และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคโนโลยี และการคุ้มครองที่พอสมควรดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันการสูญเสีย การโจรกรรม การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต และการลบ (แต่ไม่จำกัดเพียงข้อต่อไปนี้):

การควบคุมการเข้าถึง (รวมถึงนโยบายรหัสผ่านที่ปลอดภัย);

การระบุนามแฝงและการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล

การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์; และ/หรือ

การจัดการและติดตามบันทึกเหตุการณ์ (Event log) สำหรับภาระรับผิดชอบ

13. สิทธิของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) สามารถใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของตน

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) อาจขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนจากเรา ซึ่งรวมถึงวิธีการรวบรวม เก็บ ใช้ ประมวลผล แบ่งปัน หรือ/และเปิดเผย สิทธิ์นี้มีผลบังคับใช้ตลอดเวลา เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นบางประการ

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) สามารถติดต่อเราได้หากพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง และสามารถขอแก้ไข อัปเดต หรือเติมเต็มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) สามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่เรารวบรวม, เก็บ, ประมวลผล, แบ่งปัน, และเปิดเผย ในกรณีที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข

สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หากสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สามารถขอข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ประมวลผล ใช้ เก็บ แบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธินี้ใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลที่สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) ให้โดยตรงกับเรา คุณสามารถขอให้เราโอนข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่ใช้ได้จากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรอื่น ๆ หรือโอนให้คุณโดยตรง

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) สามารถขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข

14. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ตามการวินิจฉัยแต่เพียงผู้เดียว เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มีประสิทธิผลทันทีเมื่อมีการโพสต์ในแพลตฟอร์ม เราไม่แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ การใช้ "แพลตฟอร์ม" ของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ) หมายความว่าสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุด ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณกลับมาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันล่าสุดบ่อย ๆ และขอแจ้งให้ทราบว่า การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของสมาชิก (หรือผู้ใช้บริการ)

หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข โปรดลบบัญชีของคุณหรือหยุดใช้ "บริการ"

15. ติดต่อเราได้อย่างไร หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียน?

หากคุณต้องการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่ cs.th@kakaoent.com

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการอ่านข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ สามารถติดต่อได้ที่

นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

Kakao Entertainment Corp.

221 ถนนพันกโยย็อก อำเภอบุนดัง เมืองซ็องนัม จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลี 13494

16. อัปเดตล่าสุด

17 JULY 2023