back

-

Knock Knock

Push on Lucky on

ของขวัญเพียบ!

ระยะเวลากิจกรรม

01.08.2022 ~ 07.08.2022

แจกรางวัล

รางวัลส่งผ่านข้อความแจ้งเตือน วันที่ 8 ส.ค. 17:00 น.

ข้อควรระวัง

หากมีตั๋วที่แลกไว้แล้ว สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องแลกใหม่

สามารถตรวจสอบรางวัลที่ได้รับ และวันหมดอายุของรางวัล ได้ที่หน้า “แจ้งเตือน>ข่าวสารของฉัน

โปรดใช้แคชของขวัญหรือตั๋วของขวัญที่ได้รับจากกิจกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า