back

-

3 DAY EVENT

แจกเก่ง! แจกรัว!

ทั้งตั๋วทั้งแคช!

ⓒSong Jaemin・Rosiwon/CARROTOON

ระยะเวลากิจกรรม

22.09.2022 ~ 24.09.2022

แจกรางวัล

ผู้อ่านจะได้รับรางวัลทันที เมื่อทำเควสสำเร็จ

ข้อควรระวัง

หากมีตั๋วที่แลกไว้แล้ว สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องแลกใหม่

สามารถตรวจสอบรางวัลที่ได้รับ และวันหมดอายุของรางวัล ได้ที่หน้า “แจ้งเตือน>ข่าวสารของฉัน

โปรดใช้แคชของขวัญหรือตั๋วของขวัญที่ได้รับจากกิจกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า