back

-

แท็บรอฟรี+

ตุลาคม

ไปสนุกได้เร็วขึ้น!

ⓒ YongYong / KAKAO WEBTOON Studio ⓒgolemfactory (Yudo, Devil's tail) ⓒKwang jin / KAKAO WEBTOON Studio ⓒIro&Yulji / DAON STUDIO

ระยะเวลากิจกรรม

01.10.2022 ~ 04.10.2022

แจกรางวัล

จะได้รับรางวัลผ่านข้อความแจ้งเตือน หลังจบกิจกรรม

ข้อควรระวัง

หลังจากวันที่อ่านครบ จะได้รับรางวัลผ่านข้อความแจ้งเตือน ในวันถัดไป 11.00 น.

สามารถเช็กการเข้าร่วมสำเร็จ ได้ที่ EP ในหน้า Content Home หรือ ประวัติการอ่าน

จำกัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง/คน

ต้องทำการอัปเดตแอปฯ เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน ถึงจะเจอแท็บ รอฟรี+

สามารถตรวจสอบรางวัลที่ได้รับ และวันหมดอายุของรางวัล ได้ที่หน้า “แจ้งเตือน>ข่าวสารของฉัน”

โปรดใช้รางวัลที่ได้รับจากกิจกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด