back

-

MARATHON

7 DAYS 7 QUIZ

ตอบถูกมีรางวัลให้!

© YongYong / KAKAO WEBTOON Studio

ระยะเวลากิจกรรม

24.09.2021 ~ 24.09.2021

แจกรางวัล

ผู้อ่านจะได้รับรางวัลทันที เมื่อตอบคำถามสำเร็จ

ข้อควรระวัง

รางวัล 500 แคช จะถูกจัดส่งในวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 17.00 น. โดยส่งพร้อมข้อความแจ้งเตือน อย่าลืมเปิดไว้ล่ะ!

สามารถตรวจสอบรางวัลที่ได้รับ และวันหมดอายุของรางวัล ได้ที่หน้า “แจ้งเตือน>ข่าวสารของฉัน

โปรดใช้แคชของขวัญหรือตั๋วของขวัญที่ได้รับจากกิจกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า