back

-

Level Up!

เล่นเควสรับ

Nintendo Switch

ระยะเวลากิจกรรม

15.09.2021 ~ 15.09.2021

แจกรางวัล

ผู้อ่านจะได้รับรางวัลทันที เมื่อทำเควสสำเร็จ

ข้อควรระวัง

สำหรับรางวัล New Nintendo Switch สามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่ Facebook KAKAO WEBTOON Thailand ในวันที่ 20 ก.ย.นี้

โดยผู้โชคดีต้องแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขสมาชิกในแอปฯ มาที่ Inbox Facebook KAKAO WEBTOON Thailand ภายใน 26 ก.ย.นี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สามารถตรวจสอบรางวัลที่ได้รับ และวันหมดอายุของรางวัล ได้ที่หน้า “แจ้งเตือน>ข่าวสารของฉัน”

โปรดใช้แคชของขวัญหรือตั๋วของขวัญที่ได้รับจากกิจกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า